Landgoed 't Ruige Veld Rolde - Conceptontwikkeling Green.DNA

't Ruige Veld Rolde

Groen en vol mogelijkheden

Conceptontwikkeling zorglocatie ’t Ruige Veld

Hoe zou een zorglocatie eruitzien als je hem kon inrichten met de kennis en vooruitzichten van nu, maar zonder de belemmering van bestaande kaders en stramienen?

’t Ruige Veld in Rolde is een fraai, groen zorglandgoed van 20 hectare klaar voor duurzame herontwikkeling. Het betreft een voormalige school en instellingsterrein voor kinder- en jeugdpsychiatrie. ’t Ruige Veld bestaat uit verschillende gebouwen met een oppervlak van ruim 6.000 m² BVO. Green.DNA heeft dit zorglandschap gekocht met de ambitie de locatie te transformeren naar een groene woon, werk en leefomgeving waar professionele zorgpartijen samenwerken aan preventie, zorg en nazorg.

In het kort

  • Zorglandgoed met bos en bouwgrond
  • 20 hectare
  • Maatschappelijke bestemming met mogelijkheid zorgwoningen

Waarom

Vitaliteit en gezondheid zijn geen statisch en passief gegeven, maar dynamisch en actief. Het is te ontwikkelen, te beïnvloeden en te onderhouden. Het Nederlandse zorglandschap is dan ook volop in beweging. De zorgvraag verandert en technologieën gaan een enorme ontwikkeling door. Er is meer mogelijk en er is een sterke behoefte aan zorg op maat, vernieuwing en innovatie. Green.DNA gelooft dat wanneer je verschillende zorgdisciplines met hoogwaardige hospitality en innovatieve functionaliteiten combineert, je een enorme meerwaarde creëert in de gezondheidszorg

Hoe

Samen met ambitieuze ondernemers en innovatieve instellingen in de gezondheidszorg wil Green.DNA ‘t Ruige Veld ontwikkelen tot een duurzame, levensloopbestendige woonzorgomgeving. Waar je mentaal en fysiek sterk wordt en blijft. Een goed bereikbare en innovatieve locatie waar je terecht kan voor fysieke en mentale zorg, sociale contacten, voeding-, beweging- en levensstijladvies en revalidatie. Verschillende zorg disciplines die krachten bundelen op één locatie. Waar wenselijk in combinatie met een herstelhotel en/of zorgwoningen.

Wat

Het Ruige Veld in Rolde is een te ontwikkelen werk en leefomgeving die groen en comfortabel is. Green.DNA voorziet op deze locatie een innovatief concept waarin de domeinen duurzame energie, zorg en technologie samenkomen. Een aantrekkelijke en innovatieve omgeving, geschikt voor jong en oud, gezond of met een beperking.