Huisregels - Green.DNA

Huisregels

HUISREGELS Green.DNA

Onderstaande huisregels zijn van toepassing op alle locaties van Green.DNA evenals op de door Green.DNA georganiseerde evenementen, trainingen en teambuilding op locatie.

Algemeen:

 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op de locaties van Green.DNA.
 • Alle aanwijzingen in het kader van deze huisregels door medewerkers van Green.DNA moeten direct worden opgevolgd, klachten kunt u direct bij de eventmanager melden.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit.
 • Aan gasten jonger dan 18 jaar worden géén alcoholische dranken verstrekt; bij twijfel wordt legitimatie gevraagd.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de dichtstbijzijnde Green.DNA medewerker in te leveren.
 • Directie en medewerkers van Green.DNA, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade opgelopen bij het verblijf in en rondom de locaties van Green.DNA, tenzij bij aantoonbaar grove nalatigheid.
 • Green.DNA is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe of elders in het gebouw.
 • In de locaties van Green.DNA is cameratoezicht aanwezig. Bij calamiteiten worden de beelden aan de politie overhandigd en door hen onderzocht.
 • Bij het vermoeden van aanzetten tot ongeregeldheden kan er visitatie plaatsvinden.


Het is niet toegestaan

 • drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen,
 • wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;
 • diefstal of vernielingen te plegen;
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 • discriminerende opmerkingen te maken;
 • door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren;
 • iemands goede naam en eer aan te tasten;
 • eigen drank of etenswaren bij zich te hebben;
 • glaswerk e.d. buiten het gebouw te brengen;
 • overmatig te drinken;
 • geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving;
 • het Green.DNA internetnetwerk te gebruiken voor illegale doeleinden;
 • het Green.DNA internetnetwerk te gebruiken voor het downloaden of bezoeken van illegale of aanstootgevende content.


De toegang kan worden geweigerd als u

 • zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs bent;
 • de toegang eerder is ontzegd.

Bij het plegen van misdrijven

 • wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs, wapens, e.d.) in beslag genomen;
 • wordt u direct overgedragen aan de politie;
 • doen wij aangifte of dienen een klacht in.


Bij het niet naleven van onze huisregels

 • wordt u uit de locaties van Green.DNA verwijderd en wordt u de toegang tot de locaties van Green.DNA ontzegd;
 • wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.