Green Fields Veenendaal - Conceptontwikkeling Green.DNA

Green Fields Veenendaal

Groen - comfortabel - duurzaam

Herontwikkeling Groeneveldselaan Veenendaal

Hoe zou de Groeneveldselaan eruitzien als we het konden inrichten met de kennis van nu, maar zonder de belemmering van bestaande constructies en stramienen?

Green Fields Veenendaal is een groen en duurzaam concept voor de herontwikkeling van de Groeneveldselaan. Green.DNA heeft in opdracht van de grondeigenaar voor dit grotendeels leegstaande industrieterrein een concept ontwikkelt waarin detailhandel, recreëren en wonen samenkomen op een locatie. Architect Thomas Rau werkt dit uit tot een duurzaam ontwerp met een mix van diverse functies. Een aantrekkelijke en innovatieve woon-, werk- en leefomgeving, geschikt voor jong en oud. 

Interesse? 

In het kort

  • Gebiedsontwikkeling
  • 50.000 m2 binnenstedelijk
  • Bestemming PDV en wonen
  • Duurzaam, groen & innovatief

Waarom

De Groeneveldselaan is al een aantal jaar een vervallen industrieterrein wat vraagt om een metamorfose. De behoefte aan herontwikkeling van het gebied met een combinatie van detailhandel en een aantrekkelijke, duurzame, groen leefomgeving is groot, maar eerder voorgestelde projectplannen werden niet goed gekeurd. Het uitgangspunt van de herontwikkeling van de Groeneveldselaan is het creëren van een aantrekkelijke stedelijke ontwikkeling, niet concurrerend met de binnenstad. Een brug slaan tussen de toenemende vergrijzing, het bestaande PDV-gebied en de uitbreidende woongebieden binnen Veenendaal. Met een stevig concept en lange termijn visie op de transformatie van het gebied heeft Green.DNA met de ontwikkeling van Green Fields het doel om Veenendaal op de kaart te zetten.

Hoe

Green.DNA treedt buiten de gebaande paden, en kijkt zonder de balast van te veel kennis of ervaring naar een vraagstuk. Door niet vast te houden aan bestaande kaders en richtlijnen, maar op zoek te gaan naar ruimte en mogelijkheden, creëren we een nieuwe werkelijkheid. Met een sterke innovatiedrang en uitgesproken visie op duurzaamheid hebben wij op basis van de behoeften van Veenendaal en regionale en landelijke trends het concept Green Fields geïntroduceerd.

Green Fields speelt met een unieke, groene leefomgeving met voorzieningen binnen handbereik in op de toenemende vraag van eenpersoonshuishoudens en vervult in de behoefte aan levensloop bestendige woningen. Met een innovatief gebiedsontwerp waarbij het maaiveld wordt verhoogd en bovenop de detailhandel een daktuin wordt gecreëerd.

Wat

Green Fields is de ontwikkeling van de Groeneveldselaan in Veenendaal naar een groene, innovatieve, duurzame leefomgeving. Een energieneutraal, duurzaam en onderscheidend concept voor winkelen, wonen en recreëren.

Green Fields is het toonbeeld van innovatieve stedelijke ontwikkeling en een verzameling van initiatieven waarmee Veenendaal op de kaart wordt gezet. De aantrekkingskracht van een ontwikkeling als deze houdt niet alleen de oudere generatie langer zelfstandig en de jongere generatie ín Veenendaal, het zal Veenendaal ook profileren op de regio’s woningmarkt en zorgen voor werkgelegenheid door nieuwe grootschalige detailhandelvestigingen.