Het nieuwe parkeren - Green.DNA

Het nieuwe parkeren

Het nieuwe parkeren

De voorbereidingen voor het nieuwe parkeerterrein zijn in volle gang. Mr.Green zorgt hiermee voor een efficiënter parkeerbeleid, met bezoekersplaatsen voor de deur, betalen naar evenredigheid van gebruik en het voorkomen van ongeoorloofd parkeren.
  • In de laatste week van december wordt het parkeerterrein opnieuw ingericht. Door dit te doen in een week waarin de bezetting lager zal zijn, is de overlast beperkt. Het terrein blijft in die week toegankelijk.
  • Voor 700 euro per jaar kunnen bestaande huurders een abonnement afnemen. Het abonnement is voordeliger wanneer je meer dan 3 dagen per week parkeert.
  • Geef aan de afdeling Beheer door hoeveel abonnementen wenst en welke medewerkers/kentekens op de abonnementsplekken mogen parkeren.
  • Het eerste halfjaar houden we de abonnementsplekken vrij. We monitoren hoe dit loopt. Wanneer te veel plekken vrij blijven, gaan we over op het reserveringssysteem.
  • Huurders zonder abonnement kunnen twee weken vooraf een parkeerplaats voor zichzelf of een bezoekers reserveren.
  • Alleen de medewerker met de functie secretaresse/beheerder kan langer vooruit reserveren.

Q&A

Welke mogelijkheden zijn er?

  1. Je parkeert op een abonnement, al dan niet in een poule met andere collega’s/bezoekers
  2. Je hebt geen abonnement maar bent wel een regelmatige bezoeker, je kenteken is bekend en jij (of je werkgever/ontvangende partij) betaalt op rekening. Als je een plek reserveert is het lage tarief van toepassing
  3. Je bent een ‘onbekende’ bezoeker, hebt geen reservering en betaalt het hogere tarief

Hoe is de €700 precies tot stand gekomen?
Marktconform tarief, veelal ook al vastgelegd in de huidige huurcontracten

Wordt dit maandelijks of jaarlijks gefactureerd?
Facturatie vindt per kwartaal plaats

Wat is de regeling omtrent parttimers?
Hiervoor geldt geen aparte regeling. Het omslagpunt ligt ongeveer bij 3 dagen. Wanneer minder wordt geparkeerd is het flexibele tarief (met reservering) voordeliger. Zie ook de informatie mbt kentekenpoule.

Moeten er (jaarlijks) kentekens worden doorgegeven voor de vaste plekken die we afnemen? Of kunnen de collega’s onderling rouleren?
Er kan een poule van kentekens worden opgegeven

Krijgen we vaste plekken toegewezen (met bijv. bordjes)?
Er is in de nieuwe situatie geen sprake van bordjes of vaste plekken. Het komende halfjaar monitoren we of het nodig is om te reserveren voor plekgarantie.

Van diverse huurders hebben we het verzoek gekregen om bezoekersplaatsen te maken. Ook bij Mr.Green vinden we het gastvrij om de beste plekken voor gasten te reserveren, hiervoor zullen we dan ook bordjes plaatsen. We vragen onze vaste gebruikers van het pand om daar niet te parkeren.

Krijgen medewerkers een pas/tag waarmee de slagboom geopend kan worden?
In- en uitrijden gebeurt op basis van kentekenherkenning, slagboom gaat altijd open

Wat als een medewerker ervoor kiest om op kenteken te parkeren en hij/zij vertrekt na 17.00 uur. Hoe wordt er dan afgerekend?
Maximaal het dagtarief, tarieven zijn per kalenderdag en niet anders na 17.00 uur

Komt er een parkeerautomaat?
Betalen gebeurt bij het verlaten van het terrein (>30 min). Bij inrijden zullen hiervoor duidelijke instructies komen

Hoe gaat men om met het ‘flexibel’ werken?
Hiervoor geldt dan het maximum dagtarief (ook bij meerdere keren aankomst en vertrek) of men parkeert op een abonnement

Houden MCV en het Bevolkingsonderzoek toegewezen parkeerplekken?
Ook MCV en BVO gaan mee in de nieuwe regeling. Zij houden geen eigen plekken

Hoe wordt het nieuwe parkeerterrein verlicht?
We hebben niet eerder signalen gehad over onvoldoende verlichting en horen graag jullie wensen. Deze kunnen worden verstuurd naar [email protected]

Werken jullie met een verwerkersovereenkomst?
Ja, tussen JWO Vastgoed BV en Toogethr wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld om de privacy rondom de persoonsgegevens van de geregistreerde parkeerders te waarborgen.

Wordt er een (maximum) dagtarief vastgesteld voor medewerkers/ gasten?
Het maximum dagtarief is 6,- met reservering en 7,50 zonder reservering

Vanaf wanneer kan ik de bezoekers met kenteken aanmelden?
Twee weken vooraf via de Webportal (en binnenkort via Mr.Green app), de beheerder/secretaresse kan evt langer vooruit reserveren

Als iemand onverwacht langskomt, kunnen we die bezoeker dan nog later aanmelden, zodat we van de gereduceerde prijs gebruik kunnen maken?
Ja dit kan

Hoe wordt de parkeertijd van bezoekers geregistreerd en afgerekend?
Bij op- en afrijden van het terrein. Bij het verlaten van het terrein kan worden afgerekend met een bankpas

Moeten bezoekers zich melden bij de slagboom? Zo ja, op welke tijden is er iemand van Mr.Green aanwezig die bezoekers te woord kan staan en die de slagboom kan openen?
Bezoekers hoeven zich niet te melden. De slagboom gaat altijd open.

Krijgen bezoekers een uitrijkaart?
Bezoekers krijgen geen uitrijkaart. De begintijd en eindtijd worden obv in- en uitrijden en kenteken geregistreerd. Wanneer langer dan 30 min geparkeerd is, wordt afgerekend conform het geldende tarief (met/zonder reservering)

In hoeverre kan een gereserveerde plek ook gegarandeerd worden?
Met de herinrichting van het terrein, uitbreiding van het aantal plekken en dit nieuwe beleid verwachten we geen tekort aan plekken. Het wordt in ieder geval na een half jaar geëvalueerd.


Voor aanvullende vragen rondom de herinrichting van het terrein en het systeem, kun je (of jouw beheerder) contact opnemen met [email protected].